Decalogue 6 – Platonik bir aşk üzerine kısa bir film

imagesKlasik İbranice ve Latince dillerinde On Emir anlamına gelen Decalogue, dini inanışa göre, Sina Dağı’nda Tanrı tarafından 2 taş tablet üzerinde verildiği söylenen bir dizi dini ve ahlaki öğretiler bütünüdür. Bu öğretiler şu şekildedir:

•Karşımda başka ilahların olmayacak.

•Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.

•Yehova’nın, Rab’ın ismini boş yere ağıza almayacaksın.

•Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün efendin Rab’e Sebttir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı.

•Babana ve anana hürmet edeceksin.

•Öldürmeyeceksin.

•Zina etmeyeceksin. Okumaya devam et

Reklamlar

Toplumsal cinsiyet üzerine bir Dekalog

A-Short-Film-About-Love-Sinematopya“Piç kurusu” filmde geçen ilk küfürdü. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliriz. Babası belli olmayan çocuklara “piç” denir. Çocuğun annesinin belli olması hatta çocuğu bir annenin doğurduğu kimsenin umurunda değildir. “Baba” sözcüğünü yüceltir bu küfür. Ve olaya namus açısından da bakarak, çocuğu “peydah etme”ye kadar götürür işi. İşte kavramların göstergeleri bellidir; p, i, ç harfleri. Fakat bu kavramlara atfedilen yan anlamlar, kimi zaman incitici olabilir. Bu yan anlamları toplumun belirlediğini de unutmamak lazım… Sonuçta dil dediğimiz dizge, toplumsal bir uzlaşım ürünüdür.

Filmde, genç bir çocuğun, kendinden yaşça büyük bir kadına platonik aşık olması ve onu, odasına kurduğu teleskopla işten arta kalan zamanlarında izlemesi anlatılıyor. Kadının evinin sürekli açık olan perdeleri, çocuğun kadını görmek için ayrıca bir çaba sarf etmesine gerek bırakmazken, çocuk yine de yakın iletişim olanaklarını kolluyor. Zira teleskop, kadını çocuğa yaklaştırırken aslında uzaklaştırıyor da, iletişim şansını azaltıyor. Okumaya devam et

Mustang ne kadar özgür?

images (3)

‪Bir yere ait olmayan insanın oranın öyküsünü yazma hakkı var mıdır?  Varsa anlatılan öyküye hangi gözle bakacağız ya da hangi gözle bakmayacağız? Ya da bir insan bütün kötü şeyleri konu edebilir mi öyküsüne, filmine? Nedir bir seyircinin izleme limiti? Ya da karakterlerin pısırık ise onlara vahşi, özgürlük düşkünü gibi isimler vermek ne kadar mantıklı? Bu okuyucuyu, seyirciyi kandırmak anlamına gelir mi? Okumaya devam et